Inlägg av Jan Nordlander

Årsmöte 2023

Vi ses på årsmöte på lördag den 12 augusti kl 11:00 på ångbåtsbryggan i vanlig ordning.

Hjärtstartare vid bryggan!

Nu finns en hjärtstartare i vänthuset vid ångbåtsbryggan. Hjärtstartaren är helt automatisk och talar om hur man skall göra, steg för steg. Med en fysisk röst och tydliga instruktioner på hjärtstartaren, ges tydliga instruktioner om handhavandet. Läs mer under ”Info & Tips”!