Nu finns en hjärtstartare i vänthuset vid ångbåtsbryggan.

Hjärtstartaren är helt automatisk och talar om hur man skall göra, steg för steg.

Med en fysisk röst och tydliga instruktioner på hjärtstartaren, ges tydliga instruktioner om handhavandet.

Luckan är larmad med signal när man öppnar luckan. Ta ut hjärtstartaren och stäng luckan så tystnar larmet.

Hjärtstartaren är registrerad i Sveriges hjärtstartar register så att alla skall kunna hitta den via webben.

http://www.hjartstartarregistret.se/