På tomten Karklö 1:9 västra sida kan jakt bedrivas på Trångholmen.

För allas säkerhet och trevnad har följande regler tagits:

  • Styrelsen skall i god tid (2 veckor) informeras om jakten.
  • Styrelsen informerar medlemmarna via mail.
  • Jaktlaget ställer ut 3 st skyltar enligt kartan före jakt och tar in skyltarna efter jaktens slut.
    Skyltarna finns i en svart soppsäck i brygghuset.
  • Jakt med drivande hund är ej tillåtet.
    Hund i koppel.