Trångholmens bryggförening

Trångholmens bryggförening bildades 1970 och har som ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen, att svara för skydd och underhåll av Trångholmens brygga med vänthus, att förvalta föreningens egendom och att skydda och bevara områdets skärgårdsnatur samt att verka för medlemmarna trivsel.
Medlemmar är alla fastighetsägare på Trångholmen och Idholmen. Årsmöte hålls vid bryggan varje år i augusti.
Mer information, medlemsförteckning, protokoll etc. finner du som medlem under ”Log-in medlem”.

Kontakt

Kontakta bryggföreningens styrelse:
Ordförande
Jackie Holmbäck
Kassaförvaltare
Jon Lekander
Sekreterare

Adress

Trångholmens Bryggförening
c/o Jackie Holmbäck
Svartsö Trångholmen 201
130 33 Gällnöby

Webbsida

Janne Nordlander: janne@reseoit.se