Hjärtstartare vid bryggan!

Nu finns en hjärtstartare i vänthuset vid ångbåtsbryggan.

Hjärtstartaren är helt automatisk och talar om hur man skall göra, steg för steg.

Med en fysisk röst och tydliga instruktioner på hjärtstartaren, ges tydliga instruktioner om handhavandet.

Läs mer under ”Info & Tips”!