Årsmöte mm uppdaterat

Protokoll från årsmöte, uppdaterad medlemsförteckning mm finns nu under medlemslänken. Glöm inte att betala in årsavgiften 100:- – Swish 070-211 80 77, överföring till bank konto 5227-3301596 eller kontant till Jon Lekander.

Hjärtstartare vid bryggan!

Nu finns en hjärtstartare i vänthuset vid ångbåtsbryggan.

Hjärtstartaren är helt automatisk och talar om hur man skall göra, steg för steg.

Med en fysisk röst och tydliga instruktioner på hjärtstartaren, ges tydliga instruktioner om handhavandet.

Läs mer under ”Info & Tips”!